Rød leire virker rensende og er fin for aldrende, tørr og stresset hud. Den er tradisjonelt kjent for å kunne begrense rødflammethet som skyldes ødelagte kapillarårer og brukes til å redusere poser under øynene.