Chaga

chaga sopp

Chaga er en svært potent immunstimulerende sopp som er lite brukt her i Skandinavia, men som i første rekke har vært svært populær i Kina og Russland. I den senere tid har imidlertid soppen fått stor oppmerksomhet også her. Bl.a. gjennom reportasjer i Norge Rundt og Nitimen.   

 

Alt siden tidlige tider har chaga blitt brukt i folkemedisin, både som te og generelt som styrkemiddel. I Kina ble soppen regnet for nummer en blant medisinske sopper, og det er imponerende med tanke på deres rike naturmedisinske tradisjon.

I østlige deler av Russland var det ikke uvanlig å daglig drikke et chaga uttrekk, på samme måte som vi drikker te og kaffe. Disse folkegruppene var lite plaget med kreftsykdommer, og dette ble tilskrevet deres bruk av chaga.

Blant urbefolkningen i Nord-Amerika var det flere stammer som brukte chaga soppen. Og det har vist seg at disse gruppene var lite mottaklige for sykdommer som nybyggerne brakte med seg. Dette viste seg blant annet ved at enkelte stammer unngikk den store dødeligheten som spanskesyken førte med seg. Om dette alene kunne tilskrives deres bruk av chaga soppen er uvisst, men at soppen virker styrkedne på immunsystemet virker opplagt.

 
Listen over sykdommer og plager der chaga kan ha en positiv effekt er lang. De viktigste egenskapene er nok soppens immunregulerende, styrkende og virushemmende egenskaper. Soppen er den kraftigste naturlige antioksidanten som er kjent. Av alle de ca. 200 medisinske soppene som finnes er chaga regnet for å være den med størst helsebringende potensiale.