Effektive mygg- og flåttmidler

basert på rene naturlige planteoljer

 

Bruken av miljøvennlige planteoljer til beskyttelse mot insekter kan spores tilbake til historisk tid. En kan trygt si at bruken er basert på generasjoners erfaringer, og ved sammenlignende tester viser planteoljer seg ofte å være mer langt mer effektive enn giftige kjemikalier. Dette skyldes at planteoljene inneholder en rekke effektive komponenter som i harmoni med hverandre gir en god beskyttelse.

Våre mygg- og flåttmidler har ingen kjente bivirkninger ved normal utvortes bruk i henhold til bruksanvisning. Og det foreligger ingen kunnskap som taler imot bruken av våre mygg- og flåttmidler på barn (over 2 år), under graviditet eller i ammeperioden. Midlene er registrert hos KLIF (Klima og Forurensingsdirektoratet). 

Kommentar: De fleste mygg & flått midler som er i handelen i dag baserer seg dessverre fremdeles på 9-20% DEET (dietyltoluamid), et kjemikalie som i verste fall kan fremkalle alvorlige nervelidelser hos barn.