Klikk her for å se produktene
Chaga er en svært potent immunstimulerende sopp som er stadig mer populær her i Skandinavia, men som i første rekke har vært svært populær i Kina og Russland. Dette skyldes blant annet at soppen vokser i Norge og at av alle de to hundre medisinske sopper som finnes har chaga antagelig det største mangfoldet av medisinske egenskaper. Vår chagasopp er plukket i Norge.

 

Chaga er en sopp som vokser på levende bjørketrær, men i motsetting til andre sopper er den nesten like hard som tre. Og den ligner heller ikke på andre sopper, den er svart på overflaten og ligner på brent trekull. Den svarte fargen på overflaten skyldes melanin, det samme pigmentet som farger vår hud. For selv å overleve på de levende bjørketrærne i relativt krevende klimaer, konsentrerer chaga soppen opp naturlige fytokjemikalier, steroler, fenoler og enzymer. Alle potente stoffer som vi mennesker har nytte av når vi konsumerer soppen. Trærne i seg selv inneholder disse biologiske næringstoffene. Stoffer som bidrar til at trærne ofte blir flere hundre år gamle, i motsetning til planter, urter og vi mennesker som har forholdsvis korte liv.

 

Tradisjonell bruk

Alt siden tidlige tider har chaga blitt brukt i folkemedisin, både som te og generelt som styrkemiddel. I Kina ble soppen regnet for nummer en blant medisinske sopper og det sier ikke så lite når det gjelder deres rike naturmedisinske tradisjon.

 

I østlige deler av Russland var det ikke uvanlig å daglig drikke et chaga uttrekk, på samme måte som vi drikker te og kaffe. Disse folkegruppene var lite plaget med kreft, og dette ble tilskrevet deres bruk av chaga.

Blant urbefolkningen i Nord-Amerika var det flere stammer som brukte chaga soppen. Og det har vist seg at disse gruppene var lite mottaklige for sykdommer som nybyggerne brakte med seg. Dette viste seg også at enkelte stammer unngikk den store dødeligheten som spanskesyken førte med seg. Om dette alene kunne tilskrives deres bruk av chaga soppen er uvisst, men at soppen styrkes immunsystemet er ganske så sikkert.  

 

Antioksidant effekter (aldring)

Chaga er antagelig det kraftigste naturlige antioksidant middelet som finnes. De fleste er kjente med akai og blåbær som antioksidanter, men chaga knuser disse i effekt. Soppen inneholder blant annet en spesiell komponent med forkortelsen SOD. Dette er et enzym med stort potensiale til å hindre såkalte fri radikaler til å oksidere og ødelegge cellene våre, mao  hindre aldringseffekter og aldersrelaterte sykdom. 

 

Krefthemmende egenskaper

Chaga er rik på betennelsesdempende fenoler blant annet melanin som kommer direkte fra vertstreet. Flere av disse fenolene har krefthemmende effekt. I tillegg inneholder chaga triterpener og polysakkarider som har en betennelsesdempende effekt. Den eksakte krefthemmende virkningen av chaga soppen forstås ikke fullt ut, men noen av innholdsstoffene styrker immunsystemet, noen hindrer kreftceller å replisere seg, mens andre forårsaker nye kreftcellers død. Dette taler for å bruke hele chaga soppen på en naturlig måte uten å isolere enkelkomponenter.

 

Virushemmende effekt

Tradisjonelt har chaga soppen blitt brukt innenfor en rekke områder. Og senere tids forskning har vist at soppen har en positiv effekt overfor leie virus som herpes simplex og hepatitt C virus. To studier tilbake i 2005 viste at vannuttrekk av chaga soppen har en hemmende virkning på influensa og HIV-1.

Chaga har en rekke immunstimulerende egenskaper. Chaga er en rik kilde for beta glukaner og polysakkarider som er essensielle næringstoffer for immunsystemet. Disse polysakkaridene har sterke betennelsesdempende effekt og balanserer immunsystemet. Dette styrker kroppens evne til å produsere såkalte NK celler for å bekjempe infeksjoner. Disse polysakkaridene er regnet for å være de viktigste aktive komponentene i chaga, i hvert fall med tanke på immunsystemet vårt.

 

Sammendrag

Listen over sykdommer og plager der chaga kan ha en positiv effekt er lang. De viktigste egenskapene er nok soppens immunregulerende, styrkende og virushemmende egenskaper. Soppen er den kraftigste naturlige antioksidanten som er kjent. Av alle de ca 200 medisinske soppene som finnes er chaga regnet for å være den med størst medisinsk potensiale.