Ho wood blir ofte brukt som en erstatning for rosentre, da rosentreet er truet og vernet. Duften er veldig lik.